25 Kasım 2010 Perşembe

SQL Server 2008 R2 Sürümünde Job Insert Hatası ve Çözümü(creating instance of the COM component with CLSID)

SQL Server 2008 R2 sürümünde Job'lara herhangi bir görev insert yapacağımız zaman aşağıda ekran görüntüsündeki hatayı alabiliriz;


Yukarıdaki hatayı çözmek için komut isteminde REGSVR32.EXE dts.dll komutunu yazıp dll success register mesajını almalıyız.Bu işlemlerden sonra SQL Server'a tekrar job ekleyebiliriz.

24 Kasım 2010 Çarşamba

Şirket Ağına VPN ile Bağlantı Yaptıktan Sonra İnternet Bağlantısı

Windows 2000-Windows XP-Windows Vista ve Windows 7 işletim sistemlerinde  varsayılan ayarlarla oluşturduğumuz VPN bağlantısında  uzaktan şirket ağına bağlanınca bilgisayarımızda internet bağlantısı yapamamaktayız.Bu sorunu çözmek için ağ bağlantılarım içindeki oluşturduğumuz VPN bağlantısı üzerinde sağ klik yapıp TCP/IP özelliklerinden TCP/IPV4 ve gelişmiş özellikleri seçip IP Ayarları tabına geçerek aşağıdaki gibi uzak ağda varsayılan ağ geçidini kullan kutusundaki işareti kaldırmamız gerekmektedir.Bu işlemleri yaptıktan sonra VPN bağlantısı kesip yeniden bağlandığımızda internete girebileceğiz.

9 Kasım 2010 Salı

Windows Server 2008 R2 Desktop Experience

Windows Server 2008 R2 yükleme esnasında sadece temel server görevlerini üstlenecek şekilde geldiği için Windows 7 sürümleriyle gelen Disk Defragmanter,Windows Media Player,Character Map gibi özellikler bulunmamaktadır.Eğer Windows 7 modunu aktif hale getirmek istersek aşağıdaki yolları izlemeliyiz;

  • Start-Administrative Tools-Server Manager-Features'a gelip Add Features'i seçerek aşağıdaki ekrana gelmeliyiz;


  • Yukarıdaki ekranda ilk önce Ink And Handwriting Services  özelliğini yükleyip sunucumuzu yeniden başlatmalıyız.Ardından Desktop Experience özelliğini seçip install butonunu tıklayıp Desktop experience özelliğini yüklemeliyiz.


  • Start-Administrative Tools-Services'e gelerek burada Themes servisini otomatik hale getirerek başlatmalıyız.

  • Yukarıda ekranda görüldüğü gibi masaüstünde sağ tıklama yapıp personalize'ye gelerek istediğimiz masaüstü öğesini ve Windows 7 temasını secip start menüsünde Disk Defragmanter,Windows Media Player,Character Map gibi özelliklere Windows 7'de olduğu gibi erişebiliriz.

4 Kasım 2010 Perşembe

SQL Server Veritabanı Bütünlüğünün Kontrol Edilmesi

Üretim ortamında kullandığımız SQL Sunucu veritabanlarının bulunduğu disklerde(SAS Disk,SCSI Disk ve RAID Dizileri) çeşitli sebeplerle problemler oluşabilir.Problem oluştuğu anda eğer aktif olarak kullandığımız veritabanı dosyalarının bulunduğu kümelerdede sorun olursa veri bütünlüğünde sorunlar oluşabilmektedir.Eğer  Database mirroring,SQL Cluster gibi çözümleri kullanmıyorsak farklı bir medyaya SQL Server yedekleme planı oluşturmalı ve veritabanı dosyalarının veri bütünlüğünü belirli periyotlarla kontrol etmeliyiz.Her ne kadar SQL Server 2005 sürümünden bu yana maintanance plan özelliğinde yer alan DBCC CHECK komutu ile bu işlemi otomatik yapsakta kendimiz T-SQL komutları ile bunu kontrol etmeliyiz.Ben kendi SQL sunucumda aşağıdaki işlemleri yapıyorum;

  • SQL Server 2008 ile gelen yedek sıkıştırma özelliğini kullanarak maintanence plan ile 7/24 çalışan sistemimin otomatik oalrak saatlik yedeklerini alıyorum.
  • Ardından aldığım yedekleri test için farklı bir sunucuda kurulu olan SQL Server 2008 R2 sürümünde restore ederek aşağıdaki komutlarla veritabanı bütünlük kontrolünü sağlıyorum.
  • SQL Query ekranında EXEC sp_dboption 'database adı','single user','true' komutu ile veritabanımızı CHECKDB kontrolu yapmak için hazırlıyoruz.Ardından DBCC CHECKDB('Database Adı') komutunu çalıştırarak işlemin bitmesini bekliyoruz(Bu işlem uızun sürmektedir)
  • DBCC CHECKDB işlemi bitince en son satırdaki hata bulunamadı mesajını görmeliyiz.Bu mesajı görüyorsak veritabanımızın bütünlük testi başarıyla geçmiş demektir.
  • Ardından yeniden EXEC sp_dboption 'database adı','single user','false' komutu ile veritaabınımızı ulaşılabilir hale getirerek önemli tablolarımızı select sorgusu ile kontrol etmeliyiz.
Yukarıdaki işlemleri mesai saatlerinde belirli periyotlarla yaparak SQL Sunucu veritabanlarımızın kontrolunu sağlamalıyız.

SQL SERVER 2008 R2 Profiler

SQL Server 2008 R2 sürümünde veritabanı düzeyinde yapılan sorguları(insert,update,delete) incelemek isteyebiliriz.Bunun için SQL Server Profiler modülünü kullanmaktayız.Bunun için Start-All Programs-Microsoft SQL Server 2008 R2-Performence Tools-SQL Server Profiler yolunu izleyerek gelebiliriz.Örneğin SQL Server profilerı izleme modunda açıp aynı anda SQL Sunucumuzda SQL Server Management Studio'yuda açarak sorgu ekranımızda aşağıdada screen görüntüsü olan select*from TBLSTOKURS sorgusunu yazıp execute edelim;

Ardından SQL Server profiler ekranına dönerek aşağıdaki ekranı inceleyelim;


yukarıdaki ekranda SQL Server Profiler açılırken 1433 nolu SQL server portunu dinlemekte ve yukarda yazdığımız select*from TBLSTOKURS sorgusunu yakalayıp aşağıdaki izleme ekranına getirmektedir.

Yukarıdaki ekranda SQL Server Management Studio sorgu ekranına yazdığımız sorgunun capture edilmiş halini görmekteyiz.