28 Kasım 2019 Perşembe

Windows 10 Office 365 E3 Yazılımı Yüklü Sistem'de Mail Eki

Arada sırada kullanıcıların başına gelen genel bir sorun gibi gözüken Windows 10 Professional işletim sisteminde yüklü Office 365 E3 paketinde mail'le gelen Excel belgesinde çalışırken kapanıyor ve Excel belgesini kaydetmediğimizi anlıyoruz.Aslında değişiklik yapılmış olan versiyonu aşağıdaki sürücü yolundan kurtarabiliriz ama burada da olmadığını anlıyoruz:

C:\Users\logonuser\AppData\Local\Microsoft\Office\UnsavedFiles


Bu durumda aşağıdaki sürücü yolundan değişiklik yaptığımız Office (Excel,Word,Powerpoint) belgemize erişebiliriz.

C:\Users\logonuser\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook

12 Ekim 2019 Cumartesi

SQL Server Tablosunda Boşluk Karakterlerini Kaldırma LTRIM

SQL Server 2017 veritabanında örneğin sol tarafta olan boşluğu kaldırmak için aşağıdaki söz dizimini yazabiliriz.Burada kullanacağımız SQL Operatörü LTRİM yani sol taraftan al cümlesidir sağ taraf için RTRIM kullanılmaktadır:

Öncelikle update edeceklerimiz dışındaki kayıtları etkilememek için SELECT sorgusu ile ilgili kayıtları sorguluyoruz;


SELECT *
FROM TABLOADI
WHERE  ALANADI LIKE ' %AB%' ALANADI='BC'Ardından sorgu sonucuna göre WHERE kısıtı ile ilgili kayıtlara  LTRIM cümlesi ile UPDATE işlemi uyguluyoruz;UPDATE TABLOADI SET ALANADI= ltrim(ALANADI)
WHERE  ALANADI LIKE'%AB%' and ALANADI='BC'

10 Ekim 2019 Perşembe

SQL Server 2017 Substring Kullanımı

Kullanmakta olduğumuz ERP programında aynı isimdeki soldan itibaren 12 karakterin silinmesi ihtiyacı oluşup kayıt sayısı çok olunca mecburi olarak bu işi SQL komutları ile çözüme ulaştırmak gerekti.Bunun için  bir tablodaki sol taraftan 12 karakterin silinmesi işlemini aşağıdaki komut ile hızlı bir şekilde gerçekleştirmiş olduk:

UPDATE TBLSTSABIT SET STOK_ADI=SUBSTRING(STOK_ADI,12,99) from TBLSTSABIT WHERE STOK_ADI LIKE '%ABCDEF GHIİ%'

Komut söz dizimi sizlerde farklı olup bu komutun nasıl kullanılabildiğini göstermek amacı ile örneklendirilmiştir.

26 Temmuz 2019 Cuma

Microsoft Power BI'a Giriş

Uzun zamandır Microsoft Power BI raporlama sistemi üzerine araştırmalar yapan birisi olarak bu yazıda temel bir Bağlantı ve Rapor'un nasıl görselleştirileceği konusunda bilgi vermek istiyorum.Rapor hazırlamak için önce Power BI Desktop yazılımını indirip oturum açmalıyız ardından Dosya-Veri Al yoluna izleyerek aşağıdaki resimde görüleceği üzere sınırsız sayıda veri kaynağından veri alarak Power BI tarafına import edebiliriz.

Ben veri kaynağı olarak SQL Server veri kaynağını seçmiş bulunmaktayım.SQL Server seçildikten sonra aşağıdaki gibi veritabanı sunucusunun ismini girmeliyiz.

Yukarıdaki örnekte veri bağlantısı modu olarak direkt query yerine içeri aktar modunu seçerek STOKBAKİYE isimli view'imi seçiyorum.
Gelen ekran'da Alanlar kısmından veri gösterilecek alanlarımızı seçiyoruz
Ardından bu alanlardan istediğimizi seçerek gerekirse veri sadeleştirmesi için filtre kısıtları verebiliriz.

Son olarak aşağıdaki  ekrandaki veriyi elde ediyoruz.

İstersek bu veriye görsel öğeler araç kutusundan  aşağıdaki gibi grafiksel değerlerde verebiliriz.

Kaydettiğimiz Raporumuzu Power BI Desktop'ta Yayımla diyerek Bulut'taki alanımıza gönderebilir ve Mobil Cihazlardan Erişebiliriz:
Bu Örnek'te Power BI SQL Server'da bulunan View'imizi kullanmakta  olup bu view kullanılarak görselleştirme yapılıp PC kullanıcıları ve  Mobil kullanıcılar için veri sunumu yapmış olduk.Power BI'ın Mobil ekran gmrüntüsündeki rapor görünümü aşağıdaki gibidir:
17 Temmuz 2019 Çarşamba

SQL Server Sunucular Arası Veri Aktarımı

Zaman zaman farklı sunucular üzerinde kurulu SQL sunucular arasındaki aynı isimli tablolar arasında veri aktarımı durumları oluşmakta ve çoğu zaman veri aldığımız Sunucu'da aşağıdaki örnekte görünen rakamlar veri aktarımı yaptığımız farklı Sunucu'daki tablo'da ve ERP programında  yüksek değerli  ve ondalık basamaklar fazla gözükmekte.Bu hatanın genel sebebi veri aktarımı yapılan Sunucu'da bölgesel ayarlar'da Decimal Sembol'ün virgül,Dijit Grup Sembolünün nokta şeklinde olmasından kaynaklanmaktadır.Bu seçenekleri aşağıdaki gibi Decimal Sembol nokta,Dijit Grup Sembol'ü virgül olarak değiştirip yeniden veri aktarımı yaptığımızda sorun ortadan kalkacaktır.Sorunun çözülmüş hali

24 Haziran 2019 Pazartesi

Watchguard XTM 330 Erişim Problemi

Yakın bir zamanda şubemizde bulunan Watchguard XTM 330 cihaz'ı yeniden başlattıktan sonra Ip adresi ile System Manager üzerinden erişim yapılamama  ve iç şube ile merkez şubemiz ile olan bağlantısının kesilmesi durumu oluştu.Sorunun çözümü için cihazın 1.arayüzü  ile dizüstü bilgisayar arasında CAT 6 kablo bağlantısı yaparak cihazı kapatmalıyız ardından arkadaki güç tuşuna 1 konumuna alarak ön paneldeki 2. buton olan aşağı yön butonuna basılı tutarak ekrandaki safe mode yazısının aktif olduğunu görmeliyiz ve aşağı yön tuşuna basmayı bırakmalıyız.
Bu esnada cihazımız 10.0.1.x bloğundan ip adresi alacaktır.Bunun ardından sytem manager ekranı açılır ve ip adresi 10.0.1.1 kullanıcı adı admin şifre readwrite yazılarak policy manager ekranına geçerek burada istersek cihazı yeniden yapılandırabiliriz veya elimizde xml yedeğimiz varsa policy manager'dan xml yedeğimizi yükleyerek sistemin eski ayarları ile yeniden aktif hale getirebiliriz.

1 Haziran 2019 Cumartesi

Watchguard SSL VPN DNS İsim Çözümlemesi Sorunu

 Başarılı bir şekilde Watchguard SSL VPN bağlantısı yaptıktan sonra  Network Paylaşım kısayollarınıza erişirken hata alıyorsanız ve  isim yerine sadece ip adresi üzerinden paylaşımlarınıza erişebiliyorsanız büyük ihtimalle DNS isim çözümlemesi sorunu yaşıyorsunuz anlamına gelmektedir.Bunun için Watchguard System Manager'a bağlanıp Policy Manager'dan VPN-Mobile VPN-SSL'i seçerek aşağıdaki ekran görüntüsünde görüleceği üzere Advanced tabını tıklatıp Domain Adı ve DNS Server ip adresi bilgilerimizin doğru olup olmadığını kontrol etmemiz gerekmektedir.