25 Ekim 2010 Pazartesi

SQL Server 2008 Master Veritabanı System Viewleri

SQL Server Master veritabanı altındaki sistem viewleri ile SQL Sunucu ile ilgili çeşitli bilgiler alabiliriz.Örneğin;SQL Sunucumuzda bulunan veritabanlarını isim,oluşturulma tarihi,sql compability level,collation name,user access durumu(single user,multi user),online-offline durumu ve recovery model gibi durumlarını görmek istersek aşağıdaki genel komutu verebiliriz;

select *
from sys.databases

SQL Sunucumuza yapılan bağlantılarla ilgili (hangi porttan bağlanıyor,ip adresi,shared memory veya TCP/IP) bilgi almak için ise aşağıdaki komutu kullanabiliriz;

select *

from sys.dm_exec_connections